Landelijke Stuurgroep GGZds

Booz is een betrokken samenwerkingspartner, en verdiept zich goed in het onderwerp.  Heeft een duidelijk plan van aanpak, met duidelijke overleg- en beslismomenten. Dat geeft helderheid aan het hele proces.

Booz is al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het project betrokken geweest en door de ervaring die zij hebben met fondsenwerving konden zij hiervoor ook goede suggesties doen. De betrokken inzet heeft geleid tot het mooie resultaat van de dvd, waarvan de filmpjes ook op de website zijn gekomen.

Ria Hartman, inhoudelijk projectleider project ontwikkeling voorlichtingsmateriaal psychische hulpverlening doven en slechthorenden.