Samen naar School

Op 23 september 2016 hebben wij het project Samen naar School afgerond met een landelijke presentatie.  Wij volgden Merel en Viggo 1 1/2 jaar (van groep 8 t/m kerstrapport VO) met de camera. Merel (verstandelijk beperkt) en Viggo (gedagstoornis) willen graag naar een reguliere VO. Dat is hen gelukt en zowel Merel als Viggo zijn op het VO naar groep 2 over gegaan.
Bekijk onze trailer waarin wordt uitgelegd hoe je met dit coachingpakket aan de slag kan.