Nieuwsbrief voorjaar 2014

Lancering van het programma over de Skuul; herstelondersteunende verslavingszorg. En voor het project Samen naar School is eindelijk het meisje gevonden als personage. Verder is het programma Op weg naar de mystieke Bron gelanceerd. En stg. BOOZ leeft!

news-brief-voorjaar-2014