Start project: jonge kinderen en gedragsproblematiek 

Als 1e idee in de vorige nieuwsbrief en nu gestart: vervaardigen van een coaching pakket uit de pilot ‘ondersteuning van ‘jonge kinderen (4-7 jaar) met gedragsproblematiek’, die loopt op scholen van samenwerkingsverband Gorinchem; als vervolg op het ‘Samen naar School’ pakket (2016). In dit project volgt het beeldmateriaal de ontwikkeling van twee kinderen (met gedragsproblematiek), hun leerkrachten en ouders met reflecties van betrokkenen. Bijzonder is het extra beeldmateriaal uit het ‘selfcam-volgsysteem’, vast opgesteld en volgt automatisch kind en leerkracht. Eindproduct maakt met praktijkmateriaal de werkwijze en resultaten van de pilot overdraagbaar; als ‘onderwijs arrangement’ voor gebruik en toepassing in andere groepen en scholen. Afronding 2020.