Nieuwsbrief februari 2019

Het project Leren Participeren in de community (LPC) is afgerond en gaat in premiere op het congres Meedoen werkt. De films voor de bijscholing voor horende sport trainers met dove sporters van het NOC NSF zijn opgeleverd. De peiling onder dak- en thuislozen wat betreft hun sociale mediagebruik is afgerond. En we gaan door met kinderen en gedragsproblematiek in het P.O.