6) Leren omgaan met veranderingen

Op het einde van het schooljaar komt juf Ria (van groep 4) bij de lunchpauze in groep 3 om kennis te maken met de groep (en met Amir). Het is confronterend om te zien hoe Amir, ondanks de grote stappen die hij heeft gemaakt, terug valt op zijn ‘oude’ gedrag. Hij kan moeilijk omgaan met de spanning van iets nieuws. De vraag wordt gesteld, als dit deel van zijn gedrag op den duur niet verandert, of dan wellicht therapeutische hulp nodig is?

In film 7 zien we hoe Amir (en zijn klasgenoten) voorbereid wordt op de overgang naar groep 4 waar hij een nieuwe juf krijgt. In film 8 zien we alle betrokkenen nog eens terug, inclusief Amir. Met elkaar maken zij de opbrengsten zichtbaar van dit project.