8) Opbrengsten Arrangement

In deze film vertellen alle betrokkenen wat dit onderwijsarrangement heeft opgeleverd. Het slotwoord is aan Amir die vertelt over zijn ontwikkeling.