Awards

2006 Sam-Award

Booz ontving in 2006 voor “Dove kinderen over Dood en Rouw” de Gold-Award/1e prijs in de categorie film / video. Fragmenten uit het juryrapport: eerlijk, herkenbaar en direct … animaties creëren rustpuntjes … aangrijpend zonder emotioneel te worden ). Het SAM-festival is het festival voor de Nederlandse ‘mediaproducties in opdracht’ die jaarlijks Awards toekent in verschillende mediacategorieën. Grote corporate producties van o.a. KLM en Sony dingen mee naast producties zoals die van Booz die een sociaal maatschappelijk doel dienen. Het SAM-festival heet nu Keying into the brain.

2004 Comenius Sonderpreis

In 2004 ontving Booz voor het programma “Dove Kinderen over Echtscheiding” uit handen van GPI (Gesellschaft für Bildung und Pädagogik), in Berlijn de Europese Comeniusprijs 2004 voor ‘Exemplarische Bildungsmedien’: “…de Comenius-‘Auszeichnung’ is de oudste Europese prijs voor didactische multimediaproducties op CD-ROM, DVD en Internet. Met de prijs worden hedendaagse mediatoepassingen gewaardeerd die niet de techniek maar de inhoud voorop stellen…”.

2000 Zilveren Zebra

In 2000 is Booz genomineerd met de driedelige jongerenserie “Met je Eigen Ogen”, uitgezonden door de NPS (2001) over identiteitsvorming en omgang met een vreemde cultuur n.a.v. de studiereis van acht Nederlandse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren door Marokko. De Zilveren Zebra wordt jaarlijks toegekend door het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie aan “…mediaproducties en activiteiten die vanuit een sterke betrokkenheid de multiculturele samenleving kritisch, inventief, genuanceerd en eerlijk belichten en actief helpen vorm en inhoud geven. De media betreffen radio, tv, schrijvende pers, fotografie en cartoons…”.