Productie

Booz produceert vanaf 1988  in opdracht, initieert zelf projecten en zoekt daarvoor samenwerkingspartners (particuliere organisaties, overheid en omroepen). De eindproducten zijn lineaire programma’s, menu gestuurde Dvd’s, ICT en web toepassingen. Zie ook onze showreel BOOZ kort! Booz levert in veel gevallen ook het projectformat en de projectorganisatie, schrijft het projectplan en doet de fondswerving.

Vertrekpunt in de projecten is de ervaringskennis uit de dagelijkse realiteit van doelgroepen. Thematiek plaatsen wij in waarachtige menselijke verhoudingen; realistisch, herkenbaar en overtuigend waardoor het hoofd en ook het hart wordt geraakt. Het eindresultaat doet een appel op de mentale kracht en inventiviteit van mensen om met hun leven om te gaan.

Booz werkt met verschillende genres en projectformats waarin de doelgroep in veel gevallen mede-maker is of zelfstandig produceert in coaching projecten. Gemeenschappelijk aan deze projectformats is dat zij bijdragen tot openheid en beweging in vaak verkrampte, breekbare situaties (psycholoog dovencentra n.a.v. “Dove jongeren, Dood & Rouw”).

De kwaliteitscontrole van vervaardiging en eindproduct, proberen wij zo veel mogelijk te doen met de doelgroep en betrokken netwerkpartijen die het eindproduct gaan gebruiken. Voor autorisatie van deze kwaliteitscontrole-activiteiten, werken wij samen met externe deskundigen. Tot slot zorgen de opname- en montage faciliteiten ‘in eigen huis’ (FullHD/EBUuitzendnorm) voor een flexibel en kosten efficiënt productieproces.