Multicultureel

Leren en Participeren in de Community (LPC)

LPC is een focusexperiment vanuit ‘Meedoen Werkt’ / gemeente Amsterdam waarin buurt communities kwetsbare mensen ondersteunen in hun eigen leefomgeving. Voor de overdracht van de opgedane ervaringen leverde Booz het ontwerp voor de leeromgeving met beeld- en tekstmateriaal (voor verwerking … Lees verder

Jaar: 2018 (première: 17-01-2019)
Opdrachtgever(s): de Volksbond Streetcornerwork (vbscw)
Lengte: 24 minuten en 20 minuten
Thema('s): Multicultureel, trailers, Zorg & Welzijn.
Goud in Oost

Goud in Oost

Marianne Beelaerts (Mae Be Productions, coördinator van Goud in Oost; Kijk in je wijk.): “In Gouda werkten we met jongeren aan films over de wijk Oost onder omstandigheden die verre van optimaal waren en toch is er iets moois uit … Lees verder

Jaar: 2012 (première: 23-06-2012)
Opdrachtgever(s): i.s.m. Mae Be Productions
Lengte: 4 - 9 min
Thema('s): Algemeen, Jongeren, Multicultureel.
Liefde, relaties en seks; wat is OK?

Liefde, relaties en seks; wat is OK?

Booz heeft  samen met Movisie een interactieve Dvd vervaardigt voor het project seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens van Turkse en Marokkaanse afkomst. Het materiaal is ontwikkeld samen met migranten (zelf-)organisaties, peer educators en specialisten op het gebied van de sociale … Lees verder

Jaar: 2012
Opdrachtgever(s): Movisie
Lengte: 20 minuten
Thema('s): Jongeren, Multicultureel, Onderwijs, Zorg & Welzijn.
NatuurSprong

NatuurSprong

NatuurSprong wil stadskinderen weer leren spelen in het (speel-)bos. Lees verder

Jaar: 2010 (première: 10-09-2010)
Opdrachtgever(s): Natuursprong (samenwerking van Staatsbosbeheer, NISB, Jantje Beton en GDO)
Lengte: 10 en 13 minuten
Thema('s): Multicultureel, Onderwijs, trailers, Zorg & Welzijn.
Sharing Stories

Sharing Stories

Nederlandse jongeren (15/16 jr) logeren bij leeftijdgenoten in Marokko en andersom. De Arabische en Westerse wereld ontmoeten elkaar. De jongeren zoeken samen naar verhalen over recht en onrecht in hun eigen leefomgeving, thuis, op straat en school. Hun zoektocht eindigt … Lees verder

Jaar: 2007 (première: 26-04-2007)
Opdrachtgever(s): IKVPaxChristi i.s.m. NKSR Nederlandse Katholieke Schoolraad
Lengte: 50 minuten
Thema('s): Jongeren, Multicultureel, Onderwijs, trailers.
Ewa Matie

Ewa Matie

In het kader van de Vredesweek en het Ramadanfestival is dit programma gemaakt. Een vijftal jongeren met zeer verschillende achtergronden zijn met elkaar in gesprek over zaken die hen bezig houden in het leven. De thema’s zijn: dat geloof ik … Lees verder

Jaar: 2007 (première: 15-09-2007)
Opdrachtgever(s): IKV Pax Christi i.s.m. het Ramadanfestival
Lengte: 20 minuten
Thema('s): Jongeren, Multicultureel, Onderwijs, trailers.
Sharing Stories de Conferentie

Sharing Stories de Conferentie

Een jaar lang hebben 12 scholen in Nederland onrechtverhalen uitgewisseld met 12 scholen in Oudja Marokko. Deze uitwisseling werd afgesloten met een grote jongerenconferentie in Nederland en simultaan een conferentie in Marokko. Tijdens deze conferenties waren verschillende workshops over de … Lees verder

Jaar: 2007 (première: 27-04-2007)
Opdrachtgever(s): IkvPaxChristi i.s.m. NKSR Nederlandse Katholieke Schoolraad
Lengte: 50 minuten
Thema('s): Jongeren, Multicultureel, Onderwijs, trailers.
Na 2-11 en Na 2004

Na 2-11 en Na 2004

Een reportage van 8 Nederlandse en Marokkaanse jongeren over wat familie, vrienden en buurtgenoten denken en voelen na de dood van Theo van Gogh op 02-11-2004 en hoe zij de toekomst zien. Coaching en montage door Booz. Hieronder zijn de … Lees verder

Jaar: 2004 (première: 08-11-2004)
Opdrachtgever(s): de Balie Amsterdam en Mira Media voor discussie tijdens de Balie Infowarroom
Lengte: 2 maal 10 minuten
Thema('s): Jongeren, Multicultureel, trailers, Zorg & Welzijn.
En hoe was het op school

En hoe was het op school

Over de schoolcarriere van allochtone jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs en de rol die ouders daarin (kunnen) spelen. Een Turks en een Marokkaans programma waarin gezinnen in beeld over hun ervaringen. Met handleiding voor discussie in groepsbijeenkomsten. Uitzending … Lees verder

Jaar: 2003 (première: 13-12-2003)
Opdrachtgever(s): NPS i.s.m. FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en Inspraakorgaan Turken (IOT) en het Samenwerkingsorgaan Marokkanen en Tunesiërs (SMT)
Lengte: 2 maal 27 minuten
Thema('s): Multicultureel, Onderwijs, trailers, TV, Zorg & Welzijn.
Koers Internationaal: Iedereen aan boord

Koers Internationaal: Iedereen aan boord

Over emancipatie en internationalisering. Hoe bij internationaliseringprojecten in het voortgezet onderwijs allochtone meisjes mee op reis kunnen. Voor scholen en ouders.

Jaar: 2003
Opdrachtgever(s): Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs
Lengte: 25 minuten
Thema('s): Multicultureel, Onderwijs.