Zorg & Welzijn

Liefde, relaties en seks; wat is OK?

Liefde, relaties en seks; wat is OK?

Booz heeft  samen met Movisie een interactieve Dvd vervaardigt voor het project seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens van Turkse en Marokkaanse afkomst. Het materiaal is ontwikkeld samen met migranten (zelf-)organisaties, peer educators en specialisten op het gebied van de sociale … Lees verder

Jaar: 2012
Opdrachtgever(s): Movisie
Lengte: 20 minuten
Thema('s): Jongeren, Multicultureel, Onderwijs, Zorg & Welzijn.
Leven met een psychisch probleem

Leven met een psychisch probleem

Ria Hartman (inhoudelijk projectleider project ontwikkeling voorlichtingsmateriaal psychische hulpverlening doven en slechthorenden.): “Booz is een betrokken samenwerkingspartner, en verdiept zich goed in het onderwerp.  Heeft een duidelijk plan van aanpak, met duidelijke overleg- en beslismomenten. Dat geeft helderheid aan het … Lees verder

Jaar: 2011 (première: 31-10-2011)
Opdrachtgever(s): de landelijke stuurgroep GGZ-hulpverlening doven en slechthorenden
Lengte: 77 minuten
Thema('s): trailers, Zorg & Welzijn.
NatuurSprong

NatuurSprong

NatuurSprong wil stadskinderen weer leren spelen in het (speel-)bos. Lees verder

Jaar: 2010 (première: 10-09-2010)
Opdrachtgever(s): Natuursprong (samenwerking van Staatsbosbeheer, NISB, Jantje Beton en GDO)
Lengte: 10 en 13 minuten
Thema('s): Multicultureel, Onderwijs, trailers, Zorg & Welzijn.
Dove Jongeren vertellen over Liefde & Seks

Dove Jongeren vertellen over Liefde & Seks

Ed de Bruin (voormalig hoofd van PsyDoN van 1989 tot 2009): “Ik heb BOOZ leren kennen toen wij als PsyDoN- team ( psychische hulpverlening aan doven en slechthorenden) een producent zochten voor onze ambitieuze plannen om psychoeducatie DVD’s te maken … Lees verder

Jaar: 2009 (première: 13-11-2009)
Opdrachtgever(s): PsyDon, GGz en Verslavingszorg voor Doven en mensen met andere auditieve beperkingen
Lengte: 43 minuten
Thema('s): Jongeren, Onderwijs, trailers, Zorg & Welzijn.
Doe het vanuit je Hart

Doe het vanuit je Hart

De zusters van Augustinessen zetten zich al jaren in voor de opvang van daklozen en de opvang voor vrouwen en kinderen in crisissituaties. Hun werk is ondergebracht bij Stichting Cordaad (voorheen Meisjesstad). Voor de financiele ondersteuning van hun werk wordt … Lees verder

Jaar: 2008 (première: 12-12-2008)
Opdrachtgever(s): Stichting Cordaad
Lengte: 12 minuten
Thema('s): Mens & Bedrijf, Onderwijs, trailers, Zorg & Welzijn.
Video als begeleidingsinstrument

Video als begeleidingsinstrument

Een videoproject met deelnemers van middelbaar beroepsonderwijs voor volwassenen van ROC ASA. Onder de noemer streaming video als instrument bij het leren van competenties. Een project i.s.m. met Kennisnet. De deelnemers worden getraind en gecoached om een videoverslag te maken … Lees verder

Jaar: 2008
Opdrachtgever(s): ROC ASA (onderdeel van de Amarantisonderwijsgroep) i.s.m. Kennisnet
Lengte: 10 minuten
Thema('s): Mens & Bedrijf, Onderwijs, trailers, Zorg & Welzijn.
Redt Light District

Redt Light District

Zowie Jannink begon met Redt Light District. Hij wil de kamers op de wallen behouden met hun rode licht om het unieke karakter van de buurt te waarborgen. Hij ziet de kamers als een omhulsel, een kader dat op velerlei … Lees verder

Jaar: 2008 (première: 10-06-2008)
Opdrachtgever(s): i.sm Zowie
Lengte: 5 minuten
Thema('s): Algemeen, Mens & Bedrijf, Zorg & Welzijn.
Hoofdpijn

Hoofdpijn

Er zijn portretten gemaakt van mensen met hoofdpijn (migraine, cluster, spannings hoofdpijnen medicatie afhankelijke hoofdpijn). Naast hun hoofdpijn ervaringen, vertellen zij wat zij van hun apotheker vinden. De vier filmpjes worden gebruikt in bijscholingsaanbod voor apotheekassistenten. Kijk hieronder naar de … Lees verder

Jaar: 2007
Opdrachtgever(s): SBA Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Lengte: 4 maal 5 minuten
Thema('s): Onderwijs, Zorg & Welzijn.
Zorg voor hun Welzijn

Zorg voor hun Welzijn

Verstandelijk gehandicapten worden tegenwoordig ook oud. Wat betekent dat voor de praktijk in de ouderenzorg? Welke verschillende leef- en woonomstandigheden worden gekozen? Het programma volgt drie ouderen tijdens een dag uit hun leven. Via hun dagelijks leven komen begeleiders, verpleegkundigen, … Lees verder

Jaar: 2006 (première: 01-06-2006)
Opdrachtgever(s): Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn, het samenwerkingsverband van Vrije Universiteit, VU medisch centrum, Hogeschool INHOLLAND en ROC ASA.
Lengte: 32 minuten
Thema('s): Algemeen, Onderwijs, trailers, Zorg & Welzijn.
Dove kinderen vertellen over Dood en Rouw

Dove kinderen vertellen over Dood en Rouw

Vier dove kinderen en jongeren vertellen in gebarentaal over wat er gebeurt als je een dierbare persoon verliest. Op jonge leeftijd verloren zij een vader, moeder of opa. Ze kregen te maken met allerlei gevoelens van verdriet, angst, eenzaamheid en … Lees verder

Jaar: 2005 (première: 07-10-2005)
Opdrachtgever(s): PsyDoN (onderdeel van Mentrum) Psychische Hulpverlening aan Doven en Slecht-horenden Noord West Nederland en Flevoland
Lengte: 45 minuten
Thema('s): Algemeen, Jongeren, trailers, Zorg & Welzijn.