Coaching en Leren

voorbeeldprojecten

video

Booz coacht mensen om zelf videobeelden te maken. Het gebruik van verschillende media valt in het huidige leren en in het dagelijkse leven niet meer weg te denken. Als het gaat om herkenbaarheid van leef- en werksituaties, het zelf ontwikkelen van inzicht en betrokkenheid bij maatschappelijke, culturele en sociale processen, is een eigen videoproductie een effectief middel. Bovendien zijn de consumentencamera’s en montagesoftware sterk verbeterd en is de aanschaf tegenwoordig betaalbaar. Daarbij bieden de ontwikkelingen op het internet veel meer mogelijkheden om beeldmateriaal gratis te ‘uploaden’ en in een zelf gecreëerde omgeving te presenteren en te delen met anderen.

toepassing

Voor organisaties in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector, blijkt interactief videogebruik binnen leer- en empowermentprocessen een geëigend instrument. Eigen opname, zelfstandig of in combinatie met professioneel beeldmateriaal, helpt mensen om ‘op verhaal te komen’ en zicht te krijgen op hun eigen situatie en die van anderen. Met eigen video-opname kunnen projectdeelnemers specifieke thematiek verdiepen, eigen inzichten ontwikkelen en met collega’s delen. Eigen onderzoek met video door medewerkers kan veranderingen in de organisatie op verstandelijk en emotionele aspecten inzichtelijk maken. Met video-opnamen uit hun beroepspraktijk, zijn deelnemers in staat om hun competenties te onderscheiden voor beoordeling door collega’s en docenten.aanpakIn de verschillende toepassingen (ook in combinatie met professionele opnamen) gebruiken wij het productieproces als methodiek. Elke project start met inspirerende voorbeelden. Vervolgens begint het (thema) onderzoek bij jezelf en collega-makers. Daarna is onderscheiding nodig om het onderwerp in aspecten op te delen en in een verhaallijn te plaatsen. En voor eigen opname moet je als maker zelf informatie van buiten verzamelen en de productie organiseren. Na de opnamen volgt de montage waarin opnieuw wordt gekozen en het verhaal definitief vorm krijgt. In het leerproces vraagt elke fase in de productie opnieuw om reflectie en aanscherping. Daarnaast is onze aanpak stimulerend omdat wij deelnemers serieus nemen en aanspreken als (collega) makers. Dat levert zowel bij jong als oud, authentiek en persoonlijk opnamemateriaal op.

deelnemers

Voor projectdeelnemers geeft leren veel werkplezier als je samen met anderen je eigen productie maakt. Het is een belevenis en reuze spannend als jouw eindproduct via diverse platforms publiekelijk wordt uitgewisseld. Deelnemers nemen hun leren zelf ter hand waarbij niet alleen cognitieve vermogens, maar ook gevoelens en emoties in het leerproces zijn betrokken. Dan staat er voor deelnemers echt iets op het spel. Dat maakt eigen opname voor hen serieus en laat hen oprecht eigen ervaringen inbrengen en onderzoeken. Daarnaast leren deelnemers met video-onderzoek open te staan voor ervaringen en meningen van anderen waardoor ze hun eigen belevingswereld als minder absoluut ervaren. Niet gekunsteld maar omdat de eisen aan het publieke eindproduct daarom vragen. Bovendien zijn beelden ‘echt’ en gaan situaties in beeld ‘leven’. Com-petenties en vaardigheden zijn helder want ‘je kunt ze echt zien’. Als het allemaal lukt, heb je als maker echt iets gecreëerd. Je bent trots en voelt je zelfvertrouwen groeien.

voorwaarden

Voor een succesvol resultaat is heldere structurering en begeleiding vereist. Belangrijk is ook dat de productietrajecten serieus deel zijn van leerprocessen en ontwikkelingen in de organisatie, groep of buurt. Daarnaast bieden de trajecten aanknopingspunten om video en streaming media als blijvend communicatiegereedschap in te zetten voor de eigen groep of organisatie. Daarmee kunnen gebruikers hun beroeps- en persoonlijke ervaringen uitwisselen, aanscherpen en hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.