Na de dood van Theo van Gogh

Na 2-11 en Na 2004
2 maal 10 minuten 2004

context

Booz heeft een groep jongeren gecoacht om een videobijdrage te maken voor een speciale vertoning in de Balie in Amsterdam. Zij organiseren maandelijks de zogenaamde Info-Warroom; publieke bijeenkomsten met een discussiepanel over actuele gebeurtenissen in de media. In december 2004 is het thema gewijd aan de gevolgen van de tragische moord op Theo van Gogh. Zij vragen ons om hierover met jongeren een videoreportage willen maken.

uitvoering

Met een groep jongeren uit Overvecht gaan wij een maand na de moord aan de slag. Vanuit de breekbaarheid van de thematiek, hebben wij in de opnametraining veel aandacht voor het benaderen van mensen en de interviewtechniek. Met de leerlingen spreken wij af dat het niet gaat om wat mensen van de moord vinden maar hoe het is om na de moord in Nederland te leven. Hoe mensen voelen zich na de dood van Theo. Welke gevolgen de gebeurtenissen hebben voor het leven van henzelf, familie en anderen uit hun directe omgeving.Tijdens de montage praten de jongeren met ons over hun ervaringen tijdens de opnamen. Ter sprake komen de negatieve reacties die vooral de Marokkaanse jongeren onder hen krijgen als zij interviews afnemen en hoe zij daarop reageren. Ter plekke nemen wij het gesprek op en de jongeren nemen deze opnamen mee in hun montage.Voor de presentatie maakt Khalid een rap die ze tijdens de aftiteling uitvoeren. Het publiek en de deskundigen in het panel zijn laaiend enthousiast. Zij prijzen het gevoel voor nuance dat uit de reportage spreekt. De redactie van het NOS journaal nodigt de groep uit. Als ‘collega’s’ praten ze uitgebreid met o.a. Philip Freriks en Marga van Praag. Verder zijn de beide films op diverse scholen gebruikt om over dit onderwerp met leerlingen te praten.

terug naar coaching&leren