Ramadan en Vredeweek: geloof en toekomst

Ewa Matie!
20 minuten 2007

context

“Ewa Matie” (straattaal voor “Hallo maat”) is gemaakt voor de Vredesweek en het Ramadanfestival. Ewa Mati is gebruikt als aanjager voor gesprekken tussen jongeren over inspiratie en toekomst. Het project is een initiatief van Booz dat verder is ontwikkeld in samenwerking met IKV en Stg. Samenbinding, de organisatoren van respectievelijk de Vredesweek en het Ramadanfestival.In Ewa Matie gaat een multiculturele groep jongeren met elkaar op zoek naar wat hen inspireert. Voor de één zal dit geloof in God betekenen. Voor de ander zijn het voornemens hoe zij hun eigen leven en toekomst wil inrichten. Voor weer een ander is het de wijze waarop hij menselijk en in vrede met familie en vrienden wil omgaan. Het programma trekt geen conclusies maar is deelgenoot in de zoektocht van de jongeren.De thematiek raakt de actualiteit van veel jongeren in Nederland die gaat over cultuurverschillen en het recht en onrecht dat de jongeren zichzelf of anderen toedichten. Het is niet altijd gemakkelijk om in de huidige wereld met zoveel verschillen, te weten wat goed is en een eigen balans en koers te varen. Ewa Matie wil aan deze ‘grote discussie’ haar eigen bijdrage leveren. Niet vanuit een ‘wij…zij discussie’ over uiterlijke (cliché) verschillen, maar van binnen uit, vanuit de verschillende leefwerelden van de jongeren die elkaar in levenden lijve ontmoeten.Ewa Mati is een waarachtige ontmoeting geworden waarin de jongeren langzaam hun eigen wereld minder absoluut en vanzelfsprekend gaan vinden. Een natuurlijk proces waarin je de jongere die je ontmoet, zijn eigen wereld gunt en je eigen wereld relativeert. De anonieme ‘Kaaskoppen en Kutmarokkanen’ krijgen een gezicht, het zijn leeftijdgenoten die op jou lijken. De DVD is enthousiast ontvangen. Een kleine duizend DVD’s vonden hun weg naar jongerenorganisaties, buurtcomités, moskeeën en kerken in heel Nederland. Na de Vredesweek en het Ramadanfestival is de DVD gebruikt door scholen in gesprekken met jongeren over de betreffende thematiek.

uitvoering

De groep die mee ‘durft’ te doen is zeer divers. Van een rapper uit Slotervaart, een meisje uit Castricum, een Gereformeerde jongen uit de Ridderkerk tot aan een vluchteling  uit Afghanistan die al zes jaar in Nederland is en niet weet of hij mag blijven.Wij onderzoeken met hen wat het leven biedt. Zij formuleren hun levensvragen en bepalen met welke beelden en levensmotto’s zij zichzelf in één minuut introduceren. Met de gebundelde researchbijdragen formuleren de jongeren vragen voor hun gesprekspartners. Wij stellen met de jongeren een dag vast waarop zij elkaar ontmoeten.Na de kennismaking met elkaar nemen wij op dezelfde dag het arena-gesprek op. Daarin bevragen de jongeren elkaar op spiritualiteit, waar je voor gaat en de toekomst die zij voor zich zien. De jongeren hebben een (individuele) epiloog voorbereid die wij dezelfde dag opnemen. Op de DVD zijn de introducties, het arena-gesprek en de epiloog gemonteerd tot is één geheel van 20 minuten.

terug naar coaching&leren