Video en competentiegericht leren

Video als begeleidingsinstrument
streaming video als instrument bij het leren van competenties
10 minuten 2008

context

Onder de noemer streaming media biedt Kennisnet het middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid om te experimenteren met het gebruik van streaming video. Booz deed i.s.m. Learning bij Action en ROC ASA, een voorstel om aan dit experiment mee te doen. Het project is uitgevoerd in de opleiding beroepsonderwijs voor volwassenen (geïntegreerde trajecten) van ROC ASA (onderdeel van de Amarantis onderwijsgroep). Binnen deze opleiding is nog geen ervaring met video als een onderdeel in het leerproces.In dit project leren deelnemers om op hun stage een videoverslag te maken waarin zij hun competenties laten zien voor beoordeling. Ook nemen docenten deel aan het project om zelf te ervaren wat een dergelijk opdracht van deelnemers vraagt  en om te leren na het project zelf video in het leerproces in te zetten. Daarnaast zijn door Booz twee deelnemers gedurende het project met een professionele camera gevolgd. De opnamen zijn tot een korte overdrachtsfilm gemonteerd.

uitvoering

Door deelnemers is gewerkt met twee eenvoudige te bedienen consumentencamera’s met losse microfoons. Voor de montage is het gratis softwarepakket Moviemaker gebruikt. Alle pc’s in het open leercentrum van de school zijn voor de deelnemers geschikt gemaakt om te monteren.In de workshop camera is direct een kleine reportage gemaakt. Het blijkt erg spannend om mensen te benaderen voor cameraopname maar ook erg leuk. Iedereen merkt dat het lukt en is trots op het resultaat.Bij het maken van het opnameplan is het voor deelnemers lastig om abstracte competenties te verbinden aan concrete werkzaamheden op de stage. Maar het maken van een film helpt om competenties te onderscheiden en te ordenen.In de coachting tijdens de opnamen is het belangrijk om de deelnemers telkens te attenderen op de door hen zelf gekozen inhoud en de competenties die ze willen laten zien.Deelnemers kijken in de montage opnieuw naar hun praktijk en onderscheiden hun competenties. Wel is het confronterend om jezelf in beeld te zien terwijl je aan het werk bent op je stage maar ook erg leerzaam.De docent bespreekt de film op de prestaties en vorderingen m.n. de competenties die de deelnemer in de film zichtbaar maakt. De deelnemers vinden het veel gemakkelijker om hun werk echt te laten zien i.p.v. erover te schrijven. Het videoverslag is een krachtig bewijs van hun kunnen.De gemaakte filmpjes zijn geupload en beschikbaar voor breed publiek en geplaatst in de gewenste webomgevingen voor gebruik in het onderwijs.

terug naar coaching&leren