Elise en XTC

Elise is een doof meisje. Zij legt uit wat ze heeft uitgeprobeerd aan drugs en hoe zij veel xct ging gebruiken. Teveel eigenlijk en door gesprekken met haar vriend en door samen met anderen leuke dingen te gaan doen, probeert ze controle te krijgen over haar gebruik. Met haar ervaringen benoemt ze ook de nadelen en gevaren van xtc.