Mika en Alcohol en Drugs

Mika is een slechthorende jongen die vertelt dat hij in een dorp woont en dat alcohol daar heel normaal is. Hij kent niemand die niet drinkt. Dus hij ook, anders hoort hij er niet bij. Hij mag op zijn 15de zaterdagsavonds bierdrinken met zijn vrienden in de ‘zuipkeet’ in de tuin van het woonhuis van zijn ouders. Maar alcohol maakt mensen vaak luidruchtig en als slechthorende kan je het sociaal helemaal niet meer volgen. Daarom experimenteert hij met wiet en truffels. Hij zoekt naar ervaringen die beter bij hem passen.