Personen met Onbegrepen Gedrag (2020)

Op 28 november 2019 organiseerde de Kennisgroep van Cliëntbelang Amsterdam de bijeenkomst Tussen gekte en werkelijkheid. Een bijeenkomst waarin belangstellenden, professionals en ervaringsdeskundigen hun ideeën en ervaringen delen. De uitkomst van de bijeenkomst is het advies voor het Stedelijk Aanjaagteam Personen met Verward Gedrag. Booz neemt vrijwillig deel aan de Kennisgroep en verzamelde quotes van deelnemers over hoe  het is om in ‘beleid en regelgeving’ te leven. Deze korte film is onderdeel van het advies voor het Aanjaagteam; zo is het advies niet alleen papier maar gaat het om ‘echte’ mensen. De vertoning bij het Aanjaagteam had grote impact. Men was even stil en onder de indruk wat beleid en regelgeving betekent voor het leven van mensen.