Actie Reactie (1996)

Vijf gedramatiseerde scenes over en met jongeren en (seksueel) geweld; een onderdeel van het lespakket voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Lengte programma: 16 minuten

Downloads