Dove Jongeren vertellen over Liefde & Seks (2009)

Ed de Bruin (voormalig hoofd van PsyDoN van 1989 tot 2009):

“Ik heb BOOZ leren kennen toen wij als PsyDoN- team ( psychische hulpverlening aan doven en slechthorenden) een producent zochten voor onze ambitieuze plannen om psychoeducatie DVD’s te maken voor en door doven in gebarentaal. Wij hadden geen enkele ervaring met een dergelijk project, we waren zo naïef als het maar zijn kon. Onze moederorganisatie begreep niet waar het om ging en hielp ons niet.
Toch hebben we 3 producties kunnen maken met behulp van BOOZ die ons niet alleen in productietechnisch opzicht, maar ook in organisatorisch opzicht ons gesteund en geadviseerd heeft. Ze verbonden zich met ons, ons product en de doelgroep. Hierdoor hebben wij altijd gevoel gehad dat we het samen hebben gedaan, dat we een team waren. Het is ook niet verwonderlijk dat een samenwerking op deze wijze prijzen heeft opgeleverd voor twee van onze producten.”

Achtergrond:
Vijf dove jongeren vertellen over hun ervaringen en verwachtingen met de liefde en de seks. De film is voor dove en slechthorende jongeren en hun horende omgeving. Alles is in gebarentaal met Nederlandse ondertitels. De film bestaat uit vijf documentaire blokken die met elkaar zijn verbonden door animaties. De film is bruikbaar voor de seksuele en relationele vorming van adolesenten vanaf 14 jaar en sluit aan bij de lessen “Relaties en Seksualiteit”die voor deze doelgroep ontwikkeld zijn. Bij de dvd wordt een lesbrief meegeleverd.

 

Downloads