Dove Kinderen vertellen over Echtscheiding (2003)

Vijf dove kinderen en jongeren vertellen over wat er gebeurt als je ouders gaan scheiden. Hun ouders zijn gescheiden. Net als bij horende kinderen is er in het begin vaak een wirwar aan gevoelens. Het ene moment is er boosheid of angst, het volgende verdriet of schuldgevoel. Het programma is voor dove en slechthorende kinderen en hun horende omgeving. Het programma is documentair opgenomen met gebruik van animaties; in gebarentaal en Nederlands ondertitelt.

Het programma is bekroond met de internationale Comenius-Siegel; uitgereikt in juni 2004 Berlijn voor a.v.producten met een grote didactische waarde of een bijzondere betekenis voor de volwasseneneducatie.

Met handleiding voor discussie in groepsbijeenkomsten. Er is een Engels ondertitelde versie.

Hier onder is het hele programma te zien.