Drank&Drugs voor en met d/sh jongeren (2016)

De eerste aanvraag is de deur uit voor het project Drank&Drugs; een coaching pakket over middelen gebruik voor en met dove en slechthorende jongeren in de landelijke Drank & Drugs campagne. Booz werkt hierin samen met Jongleren,  Nederlandse Dove Jongeren (NDJ) /Divers Doof, SH-Jong/Stichting Hoormij en in samenwerking met Fodok, Kentalis, Auris, Lentis, Riethorst, GGMD, Siméa en Brijder Jeugd. Divers Doof is de penvoerder van het project. Tijdens de productie werkt Booz samen met jongeren van NDJ en SH-Jong in een productiegroep.