Een nieuwe Kijk op de Zaak

Over drie proefprojecten ter stimulering van doorstroming (van mannen en vrouwen) in het MKB (Midden en Klein Bedrijf) t.b.v. een gelijknamig congres.