Emanciperen is vooruitzien (1996)

Over toekomstige scenario’s over de verdeling van betaald en onbetaalde werk die worden becommentarieerd door diverse (multiculturele) personages t.b.v. een gelijknamig congres.

Bekijk hier het programma.