Hygiëne (1990)

Over jongeren die werkzaam zijn in bedrijven die met voedingsmiddelen werken in samenhang met lesmateriaal over hygiënisch werken.