Inburgeren in Nederland (1999)

Over de inburgeringswet (oktober 1999) en de konsekwenties voor Nieuwkomers. Drie nieuwkomers delen hun ervaringen in beeld.

Uitzending NPS mei 1999

Hieronder is het programma te zien.

Downloads