Inburgeren in Nederland (1999)

Over de inburgeringswet (oktober 1999) en de konsekwenties voor Nieuwkomers. Drie nieuwkomers delen hun ervaringen in beeld.

Uitzending NPS mei 1999

Downloads