Jongeren en Verzet in Oost en West Europa

Compilatie uit onafhankelijk / illegaal opgenomen materiaal voor het congres Policy and the future Europe in de jeugdweek in Bratislava.