Koers Internationaal: Iedereen aan boord (2003)

Over emancipatie en internationalisering. Hoe bij internationaliseringprojecten in het voortgezet onderwijs allochtone meisjes mee op reis kunnen. Voor scholen en ouders.