Leren en Participeren in de Community (LPC) (2018)

LPC is een focusexperiment vanuit ‘Meedoen Werkt’ / gemeente Amsterdam waarin buurt communities kwetsbare mensen ondersteunen in hun eigen leefomgeving. Voor de overdracht van de opgedane ervaringen leverde Booz het ontwerp voor de leeromgeving met beeld- en tekstmateriaal (voor verwerking en verdieping). Samen met buurtkamer de Bestevaer en de Volksbond Street Cornerwork Amsterdam is het pakket gerealiseerd. In de basisfilm de ontwikkeling van drie deelnemers en hoe zij LPC waarderen. In de reflectie film bespreken de betrokken procesbegeleider, klantmanager en stadsdeelbestuurder thematisch; het belang van de community, toeleiding, LPC werkwijze en de resultaten. Presentatie 17 jan op het congres ´Meedoen Werkt’. De bijbehorende documenten zijn hier te lezen.

Hier is het programma waarin 3 deelnemers hun ervaringen met het project delen.

Hier reflecteren drie betrokkenen over het LPC project en duiden de context.