Pappa, ik ga verder (2012)

De film vertelt vanuit het perspectief van Batti (8 jaar) over zijn verlies en rouw na zelfdoding van zijn (Molukse) vader Alex, een persoonlijk vriend van filmmaker Arnold Folkerts. Resultaat is een film die door de knieën gaat en zich begeeft in de belevingswereld van Batti, zijn vriendjes en medeleerlingen. Bijzonder is dat Batti en zijn leeftijdsgenoten ons zo kort na het sterven van Alex, toelaten in hun wereld van verlies. Meestal is er voor herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen uit de kindertijd pas veel later ruimte. Wij krijgen de kans om te zien hoe Batti zo kort na het sterven van zijn vader, samen met de andere kinderen, de draad weer oppakt en ‘verder gaat’ met zijn leven.

Bij de ontwikkeling van dit project hebben wij samen gewerkt met Riet Fiddelaers en Monique van ’t Erve die bij de synopsis en het scenario telkens hebben meegelezen. Omdat Stichting Kind en Rouw ook bezig is met een project over kinderen die achterblijven na zelfdoding, heeft Booz besloten om de film samen uit te brengen in één Dvd-pakket. Dit pakket bestaat uit:
1) twee films over verschillende situaties waarin kinderen een ouder door zelfdoding verliezen
2) een menu gestuurd programma waarin deskundigen reageren op gefilmde scènes.
3) een handleiding met tips en suggesties voor gebruik van het dvd-pakket in de verschillende doelgroepen.

première op 11 mei 2012 op de VU Amsterdam.

Hieronder zijn de films te bekijken wat betreft het verhaal van Batti. Naast zijn verhaal is er een gesprek met zijn juf van school en met zijn moeder.  Klik op het icoon in de rechter bovenkant van het beeld en je kunt kiezen wat je wilt zien.

Downloads