Praktijkonderwijs werkt!

Over de werkwijze van de Delta Scholengemeenschap om uitvallers in het reguliere onderwijs toch kansen te bieden op vervolgonderwijs en/of werk.