Praktijkonderwijs werkt! (1998)

Over de werkwijze van de Delta Scholengemeenschap om uitvallers in het reguliere onderwijs toch kansen te bieden op vervolgonderwijs en/of werk.

Bekijk hier het hele programma.