Project Mensen zonder Werk

Informatief programma over oriëntatiecursussen voor langdurig werklozen.

Dia’s op video.