Project Mensen zonder Werk (1989)

Informatief programma over oriëntatiecursussen voor langdurig werklozen.

Dia’s op video.