Leven met een psychisch probleem (2011)

Ria Hartman (inhoudelijk projectleider project ontwikkeling
voorlichtingsmateriaal psychische hulpverlening doven en
slechthorenden.):
Booz is een betrokken samenwerkingspartner, en verdiept zich goed in het onderwerp.  Heeft een duidelijk plan van aanpak, met duidelijke overleg- en beslismomenten. Dat geeft helderheid aan het hele proces. Booz is al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het project betrokken geweest en door de ervaring die zij hebben met fondsenwerving konden zij hiervoor ook goede suggesties doen. De betrokken inzet heeft geleid tot het mooie resultaat van de dvd, waarvan de filmpjes ook op de website zijn gekomen.”

Achtergrond:
In dit programma zijn de vijf meest voorkomende psychische stoornissen onderwerp. Vijf personages vertellen uit eigen ervaring wat het is om met een psychische stoornis te leven, wat hen er toe bracht om hulp te zoeken en hoe de hulpverlening is verlopen en hun leven weer leefbaar is geworden. In verband met de privacy zijn de personages vertolkt door acteurs en actrices. Daarnaast geeft een hulpverlener toelichting op de psychische stoornissen in gebarentaal. Er zijn 12 films geproduceerd die op een dvd verschijnen en op de website van de (landelijke) GGZ hulpverlening voor doven en slechthorenden (www.ggzds.nl). Alles is in gebarentaal en NL ondertiteld, zodat men de weg naar de hulpverlening vindt en niet te lang blijft lijden.

Hieronder zijn de 12 films te bekijken. Rechts boven in beeld zit een icoon die laat zien welke films er zijn en je kunt kiezen welke je wilt zien.