RJN Restorative Justice Nederland (2016)

Met Restorative Justice Nederland (RJN) gaat Stg. Booz een ‘veldonderzoek’ doen. Wij willen nagaan waar Herstelrecht-activiteiten in Nederland versterking nodig hebben en welke beeldformats daaraan bijdragen. Denk aan ervaringskennis (van ‘lotgenoten’) in beeld ter ondersteuning van slachtoffer en dader in hun mediation proces (i.p.v. toepassing strafrecht). Zowel op het terrein van het strafrecht maar ook op andere ‘conflict gebieden’ kan herstelrecht zijn meerwaarde hebben. Gemeenschappelijk doel is waar mogelijk herstellen van relaties en schade vanuit het drievoudig perspectief van slachtoffer, dader en gemeenschap. Het doel is ook ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt en dat de toekomst door betrokken partijen weer tegemoet kan worden getreden met zo min mogelijk (emotionele) ballast. Start najaar 2016.