Rots&Water (2017)

Voor de diverse trainingen van Rots&Water heeft Booz korte films geproduceerd voor het gesprek met leerlingen. En daarnaast nog  twee instructiefilms voor de begeleiders/trainers.

Rots&Water is een psychofysieke training voor PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Uit onderzoek (2012-2014) van het Trimbos Instituut (ism de Rutger Stichting en ZonMw) blijkt dat inzet van Rots en Water leidt tot meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen en een afname van seksueel grensoverschrijdend gedrag.