Samen naar School Hoofdinspecteur Onderwijs (2016)

Arnold Jonk (hoofdinspecteur onderwijs) heeft de drie hoofdprogramma’s van ons project Samen naar School bekeken. Hij vindt het inspirerend om in het beeldmateriaal te zien dat leraren dilemma’s durven aan te kaarten. Dan is er ontwikkeling mogelijk. Er is altijd aandacht geweest voor de leerling met zorgbehoefte bij de inspectie. En er is een misverstand dat onderwijs denkt dat er weinig mogelijk is door alle regels: ‘Als je dat denkt, neem contact op want in 9 van de 10 gevallen kan het wel’. Er is juist veel ruimte voor experimenten. De inspectie moet ook zelf een omslag maken. Ze wil een professionele dialoog tussen school en inspectie. Een dialoog op basis van gelijkwaardigheid over de visie van de school en hoe zij daarmee resultaat boekt. Klik voor meer over het project Samen naar School hier.