Sharing Stories de Conferentie (2007)

Een jaar lang hebben 12 scholen in Nederland onrechtverhalen uitgewisseld met 12 scholen in Oudja Marokko. Deze uitwisseling werd afgesloten met een grote jongerenconferentie in Nederland en simultaan een conferentie in Marokko. Tijdens deze conferenties waren verschillende workshops over de verzamelde onrechtverhalen. En in een workshop maakte twee VMBO leerlingen ter plaatse een videoverslag dat op het eind van de conferentie werd gepresenteerd. In deze film volgen we de twee leerlingen tijdens hun video opnames en presentatie.

Het geheel is onderdeel van de langere documentaire Sharing Stories.

Voor het werken op school zijn er op de DVD fragmenten toegevoegd die aansluiten bij de ontwikkelde lessenreeks. Gratis te downloaden op http://www.ikvpaxchristi.nl/files/Documenten/AF%20Marokko/SS-docentenhandleiding_rgb.pdf