Sharing Stories (2007)

Nederlandse jongeren (15/16 jr) logeren bij leeftijdgenoten in Marokko en andersom. De Arabische en Westerse wereld ontmoeten elkaar. De jongeren zoeken samen naar verhalen over recht en onrecht in hun eigen leefomgeving, thuis, op straat en school. Hun zoektocht eindigt in een presentatie van hun verhalenbundel op een jongerencongres op 7 nov. 2005. Gelijktijdig met een congres in Marokko waarmee een videoverbinding was gelegd.

Voor het werken op school zijn er op de DVD fragmenten toegevoegd die aansluiten bij de ontwikkelde lessenreeks. Gratis te downloaden op http://www.ikvpaxchristi.nl/files/Documenten/AF%20Marokko/SS-docentenhandleiding_rgb.pdf

Er is een franse ondertitelde versie.

Downloads