Sporten op Eigen Kracht (2017)

Maaike Ferf Jentink, doof, zwemster en sportdocente kwam naar ons toe omdat zij doven wil stimuleren om te sporten en deelname in reguliere sport verenigingen wil vergemakkelijken. Booz heeft het eerste projectidee uitgewerkt in samenspraak met Maaike en contact gelegd met de KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond), Kenniscentrum Sport (voormalige NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en NOC*NSF, die positief reageerden op het idee. Met hen werken wij nu aan verdere uitwerking van het projectplan.