Trailer Samen naar School (2016)

Het antwoord op één van de vragen waarmee wij het project ooit begonnen: “Onderwijsconcepten en methodieken ken ik genoeg, maar hoe doe ik het in de praktijk met mijn klas; met al die verschillende kinderen en hun ouders met wie ik het samen moet doen, en dat elke dag opnieuw”.
Er bestaat voor Passend Onderwijs niet één blauwdruk. Dit coaching pakket laat twee scholen zien, die Passend Onderwijs verschillend invullen/accenten leggen/werkvormen gebruiken etc. Elke leerling en de betreffende onderwijs context zijn uniek. Je zult het als leerlingen, ouders en leraren in jouw specifieke praktijk samen moeten doen, telkens opnieuw. Dat hoeft niet lastig te zijn als het lukt om de horizon te blijven zien: leerlingen die zich optimaal ontwikkelen samen met al die andere kinderen. Wij hopen dat dit coaching pakket daar aan bijdraagt.

Het pakket werd ontwikkeld met partner organisaties die regionaal en landelijk werken aan diversiteit: Stg. VO Gorinchem e.o. (PAsvorm), Seminarium voor Orthopedagogiek, Lecso, Stibco, Faculteit Pedagogie; instituut Theo Thijssen en MEE. Het totale pakket vind je hier