Video als begeleidingsinstrument (2008)

Een videoproject met deelnemers van middelbaar beroepsonderwijs voor volwassenen van ROC ASA. Onder de noemer streaming video als instrument bij het leren van competenties. Een project i.s.m. met Kennisnet. De deelnemers worden getraind en gecoached om een videoverslag te maken van hun werkzaamheden op hun stage adres. Zij werken in tweetallen; zo zijn zij regisseur of cameramens. In het videoverslag laten zij een aantal competenties zien die nodig zijn in hun beroep. Het videoverslag wordt besproken met een docent die feedback geeft op hun vorderingen en prestaties.

In de film volgen we twee deelnemers die het hele project doorlopen. De film wil docenten stimuleren om video vaker als instrument te gebruiken in het leerproces.