Zelfstandig Leren

Over projectonderwijs in het voortgezet onderwijs als voorloper op het nieuwe beleid van zelfstandig leren.