Zorg voor hun Welzijn (2006)

Verstandelijk gehandicapten worden tegenwoordig ook oud. Wat betekent dat voor de praktijk in de ouderenzorg? Welke verschillende leef- en woonomstandigheden worden gekozen? Het programma volgt drie ouderen tijdens een dag uit hun leven. Via hun dagelijks leven komen begeleiders, verpleegkundigen, therapeuten, zorgmanagers e.d. in beeld. Zij hebben hun werkwijze en organisatie aangepast om kwaliteit te blijven bieden aan de oudere verstandelijk gehandicapten. Het programma is een aanrader voor iedereen die te maken heeft met ouderen, de sector zorg en welzijn en kwaliteitsverbetering nastreeft. De oude opdelingen in de zorgsector verdwijnen en er komen nieuwe samenwerkingsverbanden die andere eisen stellen aan de methodiek en organisatie en daarmee ook aan de opleidingen. Voor het gebruik in beroepsopleidingen is een lesbrief toegevoegd.

Bekijk hier het hele programma.

Downloads