Samen naar School

Welkom bij het coaching pakket Samen naar School over Passend Onderwijs in de Praktijk. Het pakket bestaat uit drie hoofdprogramma’s, vijf reflectie programma’s en negen inzoom programma’s.
Bij elk programma is een beschrijving van de inhoud en suggesties voor gebruik met leerlingen, ouders en leraren / begeleiders.  Maar bekijk eerst de trailer die duidelijk maakt hoe alle onderdelen met elkaar zijn verbonden.

Download

Lees dit eerst:  inhoud pakket en hoe het werkt.

3 Hoofdprogramma’s

De hoofdprogramma’s volgen de leerlingen Merel en Viggo vanaf groep 8 op de basisschool t/m het kerstrapport op het VO. Merel heeft een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk’ lerend en Viggo heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). De grote vraag is of het hen lukt om op een reguliere VO school te komen. Elk hoofdprogramma vertelt vanuit een ander perspectief, n.l. vanuit leerlingen, ouders en leraren.

hoofd-kidshoofd-lerarenhoofd-ouderstrailer-menv

5 Reflectie programma’s

In deze vijf programma’s reflecteren Ouders, Leraren, Schoolmanagement, Specialisten en Hoofdinspecteur Onderwijs op de drie Hoofdprogramma’s en geven verdieping bij het bespreken van de Hoofdprogramma’s.

reflectie-oudersreflectie-lerarenreflectie-schoolmanag-2reflectie-specialsitenreflectie-inspecteur

9 Inzoom programma’s

Korte scenes die ‘inzoomen’ op de praktijk van Passend Onderwijs zoals die in de drie Hoofdprogramma’s aan de orde zijn en geven hieraan verdieping.

inzoom-1-back-toinzoom-2-psychoinzoom-3-subgroep-taalinzoom-4-spelinzoom-5-grootoverleginzoom-6-warme-overdrachtinzoom-7-nl-lesinzoom-8-koksklasinzoom-9-team