Hoofdprogramma Leerlingen

Dit programma volgt de twee leerlingen (Merel en Viggo) in groep 8 op de basisschool t/m het kerstrapport op het VO. Merel zit op de Kroevendonk in Roosendaal en heeft een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk lerend’). Viggo zit op de Mariëngaarde in Gorinchem en heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). Het programma vertelt vanuit het perspectief van deze twee leerlingen en hun medeleerlingen. De grote vraag in het verhaalverloop is of het Merel en Viggo lukt om op de reguliere VO school te komen waar zij graag naar toe willen. En lukt het ze om daar met plezier te blijven. Viggo wil naar het VMBO BBL (Merewade) en Merel naar het praktijkonderwijs (Da Vinci College).

Download

Beschrijving Inhoud Hoofdprogramma Leerlingen
Suggestie gebruik leerlingen
Leerlingen situatiekaartjes
Leerlingen Wie-ben-je-bordspel