Hoofdprogramma Leraren

Dit programma volgt de leraren en begeleiders van de twee leerlingen (Merel en Viggo) in groep 8 op de basisschool t/m het kerstrapport op het VO. Merel zit op de Kroevendonk in Roosendaal en heeft een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk lerend’). Viggo zit op de Mariëngaarde in Gorinchem en heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). Het programma vertelt vanuit het perspectief van de leraren en begeleiders van Merel en Viggo. De grote vraag in het verhaalverloop is of het Merel en Viggo gaat lukken om op de reguliere VO school te komen waar zij graag naar toe willen. En lukt het hen om daar met plezier te blijven. Viggo wil naar het VMBO BBL (Merewade) en Merel naar het PRO (Da Vinci College).

Download

Beschrijving inhoud Hoofdprogramma Leraren
Suggestie gebruik leraren
Powerpoint bij Hoofdprogramma Leraren
Artikel 24 VN-verdrag van 2006 over de rechten van personen met een beperking