Trailer Merel & Viggo

Merel zit op de Kroevendonk in Roosendaal en heeft een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk lerend’). Viggo zit op de Mariëngaarde in Gorinchem en heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). Merel en Viggo verwoorden zelf wat voor hen moeilijk is op school.
Deze trailer kan vertoond worden als introductie om daarna verder te kijken naar het hoofdprogramma vanuit ouders dan wel leraren.