En hoe was het op school (2003)

Over de schoolcarriere van allochtone jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs en de rol die ouders daarin (kunnen) spelen. Een Turks en een Marokkaans programma waarin gezinnen in beeld over hun ervaringen.

Met handleiding voor discussie in groepsbijeenkomsten.

Uitzending NPS in december 2003 en april 2004

Kijk hier de programma’s. Klik op het icoon rechts boven in beeld en kies welke aflevering je wilt zien.